Hoppa till innehåll
Develoop

En jämställdhetsintegrerad verksamhetsplan

Utgå från nulägesanalysen, finns det en VP/jämställdhetsplan/hållbarhetsplan eller annat? JA/NEJ, Varför/varför inte?

Om jämställdhetsarbetet inte är inkluderat i en VP, så följer här förslag på tillvägagångssätt för att påbörja jämställdhetsintegrerad VP.

  • Förbered styrelse/ledningsgrupp genom att lyfta frågan om jämställdhetsintegrering Skapa intresse, ställ frågor utifrån nulägesanalysen ex. på frågeställningar:
    • Vill man exkludera ett kön?
    • Är det viktigt med jämställdhet? Varför/varför inte?
    • Vem vill inte jämställdhetsintegrera en verksamhet?
    • Föreslå att det tas upp på alla styrelse/ledningsmöten som en egen punkt till dess att verksamheten är jämställdhetsintegrerad. Viktigt att det även följs upp vid måluppfyllelsearbetet.

Om styrelse/ledningsgrupp är mogna kommer de att vilja genomföra en förändring.

Om det skulle vara så att man inte vill så finns det ett uppenbart motstånd och då kan man använda sig av problemområdet “Är bromsklossen på” för att bemöta motstånd och få till en förändring.

För att påbörja en jämställdhetsintegrering kan du även ta hjälp av bilderna i de PDF-dokument som finns under Länkar och fördjupning.