Hoppa till innehåll
Develoop

För lokala tillväxtfrämjare

Företag som är arbetsgivare gör det möjligt för människor att arbeta där de vill bo och det genererar viktiga intäkter till det allmänna på geografiska platser där det är gott att leva. För att detta ska vara fortsatt möjligt krävs en hållbar regional utveckling och den uppnås inte utan jämställdhet. Detta verktyg hjälper dig som lokal tillväxtfrämjare (LTF) att förklara och framhålla vikten av att jobba med jämställdhet. I din lokala kontext, bland lokala företag där du har möjlighet att påverka och utveckla det lokala näringslivet, behöver du kunna känna dig trygg i att bidra till ett mer socialt hållbart företagande. På sikt ger det arbetsplatser som leder till hållbarare samhällen på lokal nivå.

Roll och funktion

Du har ansvar att som tillväxtfrämjare bidra till jämställdhet i ditt lokala näringsliv.

Är bromsklossen på - att möta motstånd

Motstånd kan ha olika dimensioner. Vad kan du göra om, eller när, du möter motstånd?

Var kan du börja

Här får du tips på ingångar som kan vara början på förändringsarbetet.

Att jämställdhetsintegrera din verksamhet

Är jämställdhetsmålen implementerade i hela verksamheten? Om inte, så finns det risker till en ojämställd arbetsplats.

Teman för lokala näringslivsevent

Det är på det lokala planet jämställdhet görs.