Teman för lokala näringslivsevent

Du som lokal tillväxtfrämjare har en viktig roll att lyfta jämställdhet och social hållbarhet riktade mot de företag som verkar lokalt inom näringslivet där du är aktiv. Detta kan göras på flera olika sätt, att skapa eller bjuda in till en befintlig arena med föreläsare inom olika ämnen kan ge företagarna kunskap och inspiration, det kan vara ett enkelt sätt att göra detta på. Att lyfta fram lokala företag och helst få dem att delta och berätta om deras resa med jämställdhetsarbetet kan ge en extra boost till förändringsarbetet och skapa acceptans och igenkänning hos deltagande företag. Pandemin breddade väg för digitala mötesplatser som möjliggör att du nu enklare kan bjuda in föreläsare från alla rikets hörn till en billigare kostnad. I verktygen ges du som lokal tillväxtfrämjare inspiration och mod att arrangera näringslivsträffar som bidrar till ökad jämställdhet och social hållbar utveckling. Alla arbetsgivare har ansvar för arbetsplatsens arbetsmiljö och därför är det viktigt att våga lyfta den sociala delen av denna.