Hoppa till innehåll
Develoop

Länkar och fördjupning

Samtal och filmer kring Machokulturen:

https://regionvasterbotten.se/god-nara-och-jamlik-vard/jamstalldhet-och-jamlikhet/machosamtalet

Verktyg för företag som vill bli mer inkluderande och samtidigt mer konkurrenskraftiga:

https://richerbusiness.ru/scenario4/