Hoppa till innehåll
Develoop

Jämställdhets-ometer

Du kommer att presenteras för tre stycken situationer på en arbetsplats. Din uppgift är att svara på det alternativ du anser stämmer bäst på det sätt du tänker och agerar. Därefter ges du återkoppling på om det kan tänkas bidra till att uppnå jämställdhet och inkluderande arbetsplatser.