Hoppa till innehåll
Develoop

Machokulturen

Unga män är överrepresenterade i självmordsstatistiken och machokulturen kan vara en orsak till psykisk ohälsa. Den kan även vara en orsak till att företagen har svårt att rekrytera och ger ökade materiella kostnader hos företagen, detta kan du läsa mer om under verktyget “här jobbar bara män” se länk nedan. Som tillväxtfrämjare har du en möjlighet att lyfta frågan om huruvida machokulturer förekommer hos de lokala företagen och visa hur ohälsosamt detta är för arbetsmiljön och arbetsplatskulturen. Företagen behöver bli medvetna om vilka risker machokulturen bidrar till. Du som tillväxtfrämjare har säkert redan en arena/plattform där du träffar företagare som du kan använda dig av för att bjuda in exempelvis företagshälsan, Polisen eller andra organisationer som Suicide Zero för att prata om hur företagare kan stävja machokulten och medvetandegöra företagarna om riskerna.

Läs mer i verktyget Här jobbar bara män och Det är väl bara att bita ihop