Hoppa till innehåll
Develoop

Det är väl bara att bita ihop?

Hur mycket ska en riktig karl tåla? Vilka ojämställdhetsproblem brottas män med? I verktyget Det är väl bara att bita ihop? får du hjälp att reflektera över hur dessa kan påverka arbetsplatsen och dess arbetstagare.

Peter Widman, tidigare Widmans Gräv AB

 

Hur mycket ska en riktig man tåla?

Det finns risker med att vara ”en riktig karl”.

Viss psykisk och fysisk ohälsa drabbar män i högre grad än kvinnor och det är ett ojämställdhetsproblem.

En del uppfattar inte att jämställdhetsarbetet är till nytta för män, men jämställdhetspolitikens målsättning är att kvinnor och män ska ha lika makt att påverka samhället och sina egna liv. Kan det vara svårare för män att forma sitt eget liv? Går det ens om det på förhand är bestämt hur man ska tänka, känna och välja som man?

Arbetsgivare gör klokt i att undersöka om mäns utsatthet har att göra med föreställningar om hur män bör vara och skapa utrymme för en förändring. Det finns mycket att vinna för företagen med jämställda arbetsplatser. Förbättrad hälsa, breddad rekrytering, mer jämställda relationer, bättre arbetsmiljö och minskat våld, tryggad kompetensförsörjning, minskad risk för arbetsplatsolyckor och ökad psykisk hälsa.

Det beror på att jämställda arbetsplatser inkluderar både kvinnor och män och präglas av respektfullt förhållningssätt inför olikhet i förvissning om att alla människor är mer lika än olika.

Develoop och de globala målen

Logotyp De globala målen

Develoop är ett digitalt stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på jämställdhet. Läs mer om Develoops koppling till de globala målen och jämställdhetspolitiska mål.