Hoppa till innehåll
Develoop

Här jobbar bara män

Finns det risker med arbetsplatser där det bara jobbar kvinnor eller bara jobbar män?

I allmänt tal om ojämställda arbetsplatser som har svårt att rekrytera rätt medarbetare lyfts ofta machokulturen fram. I bland andra byggbranschen och gruvindustrin och försvaret har man arbetat länge med att förstå vilken funktion machokulturen fyller och varför den är svår att jobba bort.

Vad vi vet med säkerhet är att machokulturen är ett hinder för jämställdhet och för många är arbetet med machokultur och begränsande normer kring manlighet en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Många arbetsplatser är könsuppdelade, det betyder att där arbetar det en majoritet av antingen kvinnor eller män. Förväntningar på kvinnor och män som olika, eller varandras motsatser, är idag en av de starkast bidragande faktorerna till att en inkluderande arbetsmiljö inte uppnås.

Normer och föreställningar kopplade till kön är ofta begränsande. Förväntningar kopplat till kön kan hindra individen att fullt ut använda sin kompetens, förmåga, motivation samt att arbetsglädjen upplevs lägre. En person som bryter mot normer kan drabbas av konsekvenser av olika grad.

Develoop ger stöd till arbetsplatser som vill utveckla en mer jämställd arbetsplatskultur. Du får hjälp att undersöka om din arbetsplats har begränsande normer kring manlighet och kvinnlighet. Du får också hjälp att skapa förutsättningar för att alla ska må bra på jobbet, oavsett kön.

Develoop och de globala målen

Logotyp De globala målen

Develoop är ett digitalt stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på jämställdhet. Läs mer om Develoops koppling till de globala målen och jämställdhetspolitiska mål.