Hoppa till innehåll
Develoop

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är en stor risk för ohälsa och sjukskrivningar. Med sexuella trakasserier avses någon form av icke önskvärt verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur vars syfte är kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning. Genom att bli medveten om vad det innebär kan du ge de företagare som är arbetsgivare stöd i arbetet med att få en arbetsplats helt fri från sexuella trakasserier. Som lokal tillväxtfrämjare har du möjlighet att på tex näringslivsfrukostar lyfta ämnet för att synliggöra och medvetandegöra företagare. Förslag på externa föreläsare skulle kunna vara:

  • Jämställdhetsmyndigheten
  • BRÅ

Läs mer i verktyget Lite porr har väl aldrig skadat