Hoppa till innehåll
Develoop

Lite porr har väl aldrig skadat?

För en del är pornografisk innehåll ofarligt och en privat sak. I vårt verktyg får du kunskap om vad porr är och vilka risker man tar som företagare om det får finnas som en del av arbetsplatsen. Lite porr har väl aldrig skadat? ger dig verktygen för att hantera förekomsten av pornografiskt material.

Vad har arbetsgivaren att göra med om anställda konsumerar pornografi?

Därför att det förekommer att arbetstagare konsumerar pornografi på arbetstid, via arbetets nätverk och ibland på arbetets utrustning. Det händer att arbetstagare diskuterar pornografi i fikarum och på raster så att andra kan höra.

Develoop och de globala målen

Logotyp De globala målen

Develoop är ett digitalt stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på jämställdhet. Läs mer om Develoops koppling till de globala målen och jämställdhetspolitiska mål.