Hoppa till innehåll
Develoop

Prostitution och människohandel

Prostitution och människohandel förekommer i hela landet och i de flesta kommuner. Företagare behöver bli medvetna om vilka risker som finns där det förekommer prostitution och människohandel. Vissa branscher är mer utsatta än andra men risker finns överallt. Länsstyrelsen har uppdraget att stödja och följa upp det regionala arbetet för ett jämställt län. Ta gärna kontakt med din Länsstyrelse för mer information och om eventuella föredragshållare på en lokal näringslivsträff.
Länsstyrelserna har bland annat i uppdrag att:

  • Stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter på regional och lokal nivå.
  • Samordna, stödja och följa upp det regionala arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen.
  • Verka för de jämställdhetspolitiska målens genomslag i länet.
  • Integrera ett jämställdhetsperspektiv i Länsstyrelsens verksamhet.
  • Ansvara för samordning kring det förebyggande arbetet mot prostitution och människohandel.

Läs mer i verktyget Happy ending