Hoppa till innehåll
Develoop

Happy ending

Företagsledningar kan hamna i situationer där de behöver hantera att anställda vid företaget, underleverantörer eller kunder köper sexuella tjänster. I verktyget Happy ending ges du stöd i arbetet med att förebygga och hantera förekomst av prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Vad säger lagen och vad säger du?

Under våren 2019 genomförde organisationen RealStars en studie över drygt 100 börsnoterade bolags nuläge, arbete och behov av stöd för att motverka ”sexköp” och sexuell exploatering.

Studien visar att endast ett av fem bolag har tydliga riktlinjer i sin uppförandekod eller resepolicy om förbud mot ”sexköp” vid tjänsteresor.  Detta trots att studien Prostitution i Sverige visar att cirka 80 procent av svenskarnas ”sexköp” sker utomlands och en tredjedel sker på tjänsteresan.

Däremot ser 75 procent av företagen en risk för ”sexköp” vid tjänsteresan och 10 procent ser risker kopplade till mässor/event. Finns det risk för detta på ditt företag?

Develoop och de globala målen

Logotyp De globala målen

Develoop är ett digitalt stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på jämställdhet. Läs mer om Develoops koppling till de globala målen och jämställdhetspolitiska mål.