Hoppa till innehåll
Develoop

Ett lokalt exempel på företagsträff

För att synliggöra och uppmärksamma hur bland annat våld i nära relationer kan påverka arbetsmiljön och företaget bjöd Näringslivsbolaget in Individ och familjeomsorgen (IFO) och Polisen till företagarfrukost. De berättade om hur de samordnar och samarbetar i sitt arbete, hur våld i närarelationer förebyggs och vad du som företagare ska vara uppmärksam på. Under träffen diskuterades det även hur företag kan agera om deras kunder köper sexuella tjänster, att företagare ska vara medveten om att det kan finnas en okunskap och skillnaden mellan lagstiftning för köp av sexuella tjänster mellan olika länder. Det kom även fram att företagen med fördel kan upprätta interna styrdokument för hur de ska hantera situationen om den uppstår.

Föreläsningen väckte reflektion som resulterade i att en företagare meddelade att de skulle se över sina interna styrdokument. Detta visar hur viktigt det är att lokala näringslivskontor som redan har en befintlig arena där vi träffar företagare lyfter upp jämställdhetsfrågor. Detta i syfte att stimulera företagen till att göra en förflyttning mot en mera jämställd arbetsplats.

Att bjuda in lokala aktörer som Polisen och IFO var framgångsrikt, de har en lokal förankring och känner till lokala problemställningar i samhället. Att ha helt olika ämnen under träffen gick även väldigt bra när de olika ämnena tilltalar olika intresseområden hos företagen. Under denna träff berättade förutom IFO och Polisen ett lokaltbesöksnäringsbolag om sin verksamhet.