Hoppa till innehåll
Develoop

Roll och funktion

I rollen som tillväxtfrämjare har du ett ansvar att bidra till de kommunala, regionala och nationella hållbarhetsmålen, vilket även inkluderar de nationella jämställdhetsmålen. En hållbar regional och lokal utveckling kan inte uppnås utan jämställdhet, och utan jämställdhet kan inte heller de sociala hållbarhetsmålen uppnås.

Din roll och funktion är därför en av de viktigaste pusselbitarna i våran samhällsutveckling inom näringslivet i Sverige som helhet men framförallt på regional och lokal nivå. Om du är en lokal tillväxtfrämjare har du ett extra ansvar då du är den som möter det privata näringslivet inom din kontext, där du lever och verkar. Här är det viktigt att förstå vilka möjligheter du har som kan göra skillnad i jämställdhetsarbetet och hur det kan leda till ett socialt hållbart samhälle på sikt. Läs mer under länkar och fördjupning.

Om inte du, som har makt och mandat att agera för ett mer jämställt samhälle, gör det, vem ska då göra det?

Viktigheter från hjärtat

Insikter från lokala tillväxtfrämjare i Arbetsgruppen Develoop.

Social hållbarhet

Utan jämställdhet kan social hållbarhet inte uppnås, hur hanteras det lokalt?

Länkar och fördjupning

Mer insikter i din roll och funktion som tillväxtfrämjare.