Hoppa till innehåll
Develoop

Viktigheter från hjärtat

Inom arbetsgruppen för Develoop, bland de lokala tillväxtfrämjarna i Norrbotten, har vi kommit fram till vissa insikter som vi hoppas ska ge dig som tillväxtfrämjare ökad förståelse och skapa trygghet för att kunna påbörja arbetet med jämställdare arbetsplatser och på sikt socialt hållbara samhällen:

Här kommer därför våra viktigaste insikter:

  • Jämställdhet handlar inte om hur många män respektive kvinnor som jobbar på din arbetsplats, det handlar om vilket utrymme, vilken makt och vilka resurser som människor av olika kön har.
  • Problemet är ojämställdhet och jämställdhet kommer inte uppnås utan aktivt arbete som kräver mod, engagemang, förändringsbenägenhet och kunskap.
  • Det handlar om hur vi pratar om varandra, hur vi beter oss och vilka värderingar som präglar din arbetsplats.
  • Om alla ges samma utrymme, makt och resurser oavsett kön så är det en jämställd arbetsplats, om inte är den ojämställd och kan leda till att inte alla förmågor tas tillvara vilket i sig kan skada både den enskilda och ditt företag i ett längre perspektiv.
  • Jämställdhet är något som blir en allt viktigare del i företagens tillväxt- och utvecklingsarbete. För långsiktig och hållbar tillväxt är det viktigt att inse att jämställdhetsarbete är en viktig byggsten.
  • Företag som arbetar med ett strukturerat jämställdhetsarbete får konkurrensfördelar och blir mer konkurrenskraftiga.
  • Förstå, inse och uppmärksamma när det finns olika typer av motstånd som behöver hanteras.
  • Möta företagen på deras nivå och utifrån deras verksamhet och förutsättningar prata jämställdhet.
  • Att som tillväxtfrämjare ha olika ingångar för att föra dialogen med företagare på deras nivå.

Att det är viktigt att vi tillväxtfrämjare är en av flera katalysatorer för att lyfta jämställdhet på agendan.