Hoppa till innehåll
Develoop

Var kan du börja?

Jämställdhet är ett ämne som kan upplevas som väldigt komplext, att det är svårt “att ta på”.  Hur kan du som tillväxtfrämjare hitta och uppmärksamma signaler och varningstecken som visar på ojämställdhet på arbetsplatsen. I det här verktyget får du exempel på just detta och vad du kan göra för att påbörja ett förändringsarbete. Det kan exempelvis vara att ge företaget insikt om vilken påverkan ojämställdhet har på företaget och vilka risker som finns om ingenting görs. Om ett företag har hög personalomsättning kan du hjälpa till att analysera varför, genom att identifiera signalerna och därefter ställa frågor för att hjälpa företagaren att komma till rätta med problemet.

Varningstecken

Uppmärksamma signaler som kan tyda på en osund och ojämställd arbetsplats.

Agera

Att göra jämställdhet – här får du tips på hur du kan agera för att påbörja förändringsarbetet mot mer hållbara arbetsplatser.