Hoppa till innehåll
Develoop

Agera

Om du stöter på några varningstecken är det viktigaste att du agerar. Det kan du göra genom att ställa en rad olika frågor. Exempelvis:

  • Har ni funderat på den jargong som finns på arbetsplatsen?
  • Kan jargongen påverka den social arbetsmiljön?
  • Om någon inte uppskattar jargongen, vågar hen säga till då?
  • Kan det här innebära att medarbetare sjukskriver sig istället för att gå till jobbet?
  • Välkomnas alla nya kollegor på samma sätt, oavsett avdelning i organisationen, och vilket kön personen har?
  • Tror du att företagets lönsamhet skulle kunna vara annorlunda om……?
  • Delas det obetalda arbetet, så som kaffebryggning, plocka undan i kök eller andra gemensamma utrymmen, fylla på papper i skrivaren mm, lika mellan alla på arbetsplatsen?
  • Får alla tillgång till företagets gemensamma resurser som telefoner, bilar mm?

Du hittar mer varningstecken och hur du kan agera under verktyget: “Hur går snacket eller det var ju bara på skoj”