Hoppa till innehåll
Develoop

Hur går snacket eller det var ju bara på skoj?

Inkluderande arbetsmiljöer präglas av ett samtalsklimat som är hövligt och där medarbetarna visar respekt och omsorg om varandra. Reflektera över om er arbetsplats är inkluderande, eller om det finns risker för en utestängande eller diskriminerande jargong, i vårt verktyg Hur går snacket eller det var ju bara på skoj?

Peter Widman, tidigare Widmans Gräv AB

Det spelar roll hur vi pratar och beter oss mot varandra. Positiva beteenden som upprätthåller och förstärker den ömsesidiga respekten på arbetsplatsen är att visa hänsyn, respekt och vänlighet.

Vilka skyldigheter har ett företag att arbeta med detta och hur kan man arbeta med detta?

Develoop och de globala målen

Logotyp De globala målen

Develoop är ett digitalt stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på jämställdhet. Läs mer om Develoops koppling till de globala målen och jämställdhetspolitiska mål.