Hoppa till innehåll
Develoop

Att jämställdhetsintegrera din verksamhet

Jämställdhetsintegrering innebär planering och uppföljningen av verksamheten sker ur ett jämställdhetsperspektiv och ska inte kräva något eget system, utan framgå av den ordinarie verksamhets- och budgetuppföljningen. Jämställdhetsperspektivet behöver alltså synliggöras i hela styrkedjan. Som tillväxtfrämjare är det viktigt att du börjar agera där du befinner dig. Det kan vara i en kommunal verksamhet, ett fristående bolag, på regional nivå eller annat. Det innebär att vi kommer att ha olika mandat och därför olika förutsättningar att kunna påverka den egna verksamheten. Men det viktigaste är att du agerar.  Har ni konkreta jämställdhetsmål som går att följa upp? Går de att analysera och förbättra? Detta verktyg är till för dig som har modet att agera där du är. Om du även har möjlighet att stötta och hjälpa företag på sin väg mot mer socialt hållbara arbetsplatser genom jämställdhet, så föreslår vi att du tar del av verktyget Gäller inte fattade beslut?

Analysera nuläget

Viktigt att kunna veta var man befinner sig innan man stakar ut målet.

En jämställdhetsintegrerad verkamhetsplan

En hjälp på vägen att agera i den verksamhet där du själv befinner dig.