Hoppa till innehåll
Develoop

Gäller inte fattade beslut?

Företagsledningens sätt att leda och styra kommer att avgöra om en inkluderande arbetsmiljö kan uppnås. Om företagets personal inte är med på förändringen kan det bero på hur arbetet organiseras och att det inte finns en uppriktig vilja hos ledningen.

En inkluderande arbetsmiljö innebär att skapa likvärdiga förutsättningar för alla medarbetare där var och en kan bidra på lika villkor och har så goda förutsättningar som möjligt att göra sitt jobb på ett långsiktig hållbart sätt. För att skapa en sådan arbetsmiljö behöver människors olikheter rymmas och tillvaratas redan från början.

Peter Widman, före detta Widmans gräv

 

Vad händer när jämställdhet tas upp på arbetsplatsen? Kommer den stora sucken?

Det är värdefullt att reflektera över vilka risker det finns om ledning och styrning för ökad jämställdhet och inkluderande arbetsplatser inte får genomslag.

Att arbeta med arbetsmiljöfrågor handlar om att gå från ett läge till ett annat, ett nytt läge. Att göra denna förflyttning framgångsrik beror på flera saker. Med vårt verktyg fokuserar vi på betydelsen av en närvarande styrning och ledning.

Develoop och de globala målen

Logotyp De globala målen

Develoop är ett digitalt stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på jämställdhet. Läs mer om Develoops koppling till de globala målen och jämställdhetspolitiska mål.