Är bromsklossen på - att möta motstånd

Är vi inte nog jämställda? Vi behöver ingen ”kvinnosakskvinna”! Härskartekniker, finns dom? Okunskap, Intressekonflikt, Maktförskjutning – Motståndet kan ha flera dimensioner och uppfattas på olika nivåer. Det kan vara du själv som har ett motstånd mot förändring utan att du ens märkt det, det kan vara dina medarbetare, organisationen eller systemet. Förståelse kring motstånd ger dig förutsättningar att bemöta det på rätt sätt. I detta verktyg får du en djupare inblick i vad motstånd kan innebära och vad du kan göra om du möter motstånd.