Hotel Akerlund

Catrin på Akerlundshotell var nervös när hon skulle informera personalen om att de skulle jobba med jämställdhet. Det skulle inte bli populärt. Men det blev det.