Hoppa till innehåll
Develoop

Blev det tokigt på förra firmafesten?

Alla arbetstagare har rätt till en arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier. I verktyget Blev det tokigt på förra firmafesten hjälper vi dig i arbetet med att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Idag förekommer sexuella trakasserier på många arbetsplatser i hela Sverige, det behöver inte vara så.

Arbetsplatser där det förekommer sexuella trakasserier är inte jämställda arbetsplatser. I företag där sexuella trakasserier förekommer är risken stor för personalomsättning, rekryteringsproblem och produktionsbortfall. Som arbetsgivare kan du förebygga att sexuella trakasserier förekommer och om det ändå skulle ske kan skadan minimeras med ett snabbt och riktigt agerande.

För att det förebyggande arbetet ska vara till hjälp och för att hanteringen av uppkomna fall ska fungera väl är det viktigt att förstå att alla kan utsättas och utsätta andra, därför måste arbetet utgå från insikten om att sexuella trakasserier kan ske;

  • Mellan arbetstagare
  • Mellan chef och arbetstagare, åt båda hållen
  • Mellan företagets anställda och kunder eller underleverantörer

Oavsett vilka det gäller så gäller det så kallade ”subjektivt kriterium”. Det innebär att det är den som utsätts som avgör om det som skedde var ovälkommet och kränkande. Det går med andra ord inte att vifta bort med ”att det var bra på skoj”. Sexuella trakasserier handlar nästan aldrig om att någon eller några vill ha sex.

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen.
Sexuella trakasserier kan vara ett brott.

Develoop och de globala målen

Logotyp De globala målen

Develoop är ett digitalt stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på jämställdhet. Läs mer om Develoops koppling till de globala målen och jämställdhetspolitiska mål.