Varför söker inte rätt folk jobb hos oss?

Genom att använda Develoops kartläggningsverktyg blir det överskådligt och rätt så njutbart att ta de första stegen i en rekryteringsprocess. Du får stöd i att rekrytera kompetens genom att göra en kartläggning som utgår från företagets behov. Rätt man på rätt plats kan vara en kvinna. Eller tvärtom.

Develoop är ett digitalt stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på jämställdhet. Läs mer om Develoops koppling till de globala målen och jämställdhetspolitiska mål.