Hoppa till innehåll
Develoop

Att stärka jämställdheten i regionernas tillväxtarbete

Det har gått sju år sedan fröet till Develoop såddes.

Att bidra till regional utveckling genom jämställdhet har inte varit helt enkelt att kommunicera. Det verkar finnas ett behov av att skapa ett gemensamt språk för vad jämställdhetspolitiska målsättningar betyder i en lokal och regional kontext.

Det har vi kunnat göra i Norrbotten därför att strukturen har gett oss möjligheten att skapa kunskap och erfarenhet tillsammans. Det är ett antal saker som har behövts för detta:

  • Det har behövts jämställdhetspolitiska satsningar med en mottagare som har till uppdrag att arbeta med regional hållbar utveckling (Region Norrbotten)
  • Tjänstepersoner som arbetar med hållbar regional utveckling och ser potentialen
  • Att den regionalt utvecklingsansvarige har goda relationer med företag i hela länet och en pågående dialog med lokala näringslivsutvecklare
  • Att den regionalt utvecklingsansvarige är både uthållig och nyfiken
  • Att den regionalt utvecklingsansvarige ser det positiva i att de som vill får vara med och bidra, en bjussig attityd som är inkluderande

Sedan finns det ett antal utgångspunkter som är att beakta som fakta eller hygienfaktorer

  • Hållbar utveckling kan bara uppnås när de olika dimensionerna är i balans, det vill säga att en dimension inte sker på bekostnad av en annan, till exempel att den ekonomiska dimensionen sker på bekostnad av miljö eller den sociala uthålligheten
  • Det går inta att uppnå hållbar utveckling utan jämställdhet
  • Jämställdhet för kvinnor och män, flickor och pojkar, är grunden för att alla ska kunna påverka samhället och sina egna liv, det är genom jämställda villkor och möjligheter som en hållbar utveckling kan ske, för den ska per definition omfatta ALLA
Mål makt och myndighet Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet, SOU 2019:13 Strategi hållbar regional utveckling Handlingsplan hållbar regional utveckling