Hoppa till innehåll
Develoop

Develoops Bakgrund

Politiska jämställdhetssatsningar har betydelse

Regeringen gav Tillväxtverket i uppdrag att fördela medel för att stärka jämställdheten i regionernas tillväxtarbete. På regional nivå var det länsstyrelserna som fick i uppdrag att dela ut medel till projekt och insatser som verkade för detta.

Att stärka jämställdheten i regionernas tillväxtarbete

Att stärka jämställdheten i regionernas tillväxtarbete har varit och är i mångt och mycket att gå där ingen annan gått förut.