Hoppa till innehåll
Develoop

Hur ska Develoop användas?

Develoop riktar sig till företag och arbetsgivare som vill få stöd i att arbeta med sin arbetsmiljö och vara en plats där människor trivs och vill arbeta. Det är ett digitalt verktyg som vill ge snabb, konkret och användbar hjälp till alla de som driver företag med ambition att det ska gå bra.

Hur är Develoop relevant?

Problemområden och verktyg är framtagna utifrån omfattande behovsinventering bland företag och lokala näringslivsfrämjare, under flera år. Så Develoop gör anspråk på att ha koll på läget.

Hur är Develoop konkret?

Genom att Develoop ringar in de vanligaste problemområdena med ojämställdhet ger det ett stöd till företagare och arbetsgivare att formulera det som kan vara svårt att sätta ord på. Develoop hjälper till med problemformuleringen och när den finns på plats är det oftast lättare att ta ut riktningen; Vilken arbetsmiljö vill vi ha? Och vad krävs för att vi ska ta oss dit?

Hur ger Develoop snabb hjälp?

Genom att tydligt visa vad som behöver göras och ofta inom vilken tidsram det behöver göras. Develoop syftar till att vara ett stöd för att arbetstagarna, företagens viktigaste resurs, ges lika möjlighet och villkor att ge sitt bästa för företagen.

Hur ger Develoop konkret hjälp?

I Develoop ges exempel, kunskaper, metoder och rekommendationer. Det går att ta del av hur andra arbetat med ojämställdhet i sina företag och det finns läshänvisningar och checklistor. Men det som gör Develoop unikt är att stödet skapar förståelse för hur ojämställdhet blir till, vilka risker det finns med det och hur det kan hanteras.

Vad kan Develoop inte göra?

Develoop är inte heltäckande. Det finns mycket kunskap och erfarenhet som inte finns med. Det som finns i Develoop syftar till att stärka företagare och arbetsgivare i sitt arbetsmiljöarbete i de områden som lagar och föreskrifter anger, men för att få helt uttömmande kunskap hänvisar vi till de som har ansvar för tillsyn av lagar.

Develoop ger ingen ekonomisk rådgivning

Develoop gör inte anspråk på att vara heltäckande avseende de lagar och krav som finns kopplade till arbetsgivaransvaret. För fullständig information hänvisar vi till de olika lagarnas tillsynsmyndigheter och deras hemsidor.

Finns företaget Garnnystanet på riktigt?

Nej. Det företag som används som exempel i Develoops verktyg är inte ett företag som gett inspiration till exempel.