Hoppa till innehåll
Develoop

Vad är Develoop?

Develoop är ett försök att vara ett stöd för den som önskar att de hade någon att prata med, ringa till, för att ställa frågor om problem på arbetsplatsen och få klarhet i om de beror på ojämställdhet.

Hur ska Develoop användas?

Develoop är konkret, relevant och användbart! Och snabbt!

Develoop - En social innovation

Är Develoop en social innovation?

Social hållbar utveckling

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Vilka har skapat Develoop?

Develoop riktar in sig på ett samhällsproblem, ojämställdhet. Det kräver att flera går samman för att lösa problemet, på lokal, regional och nationell nivå.

Kunskapsrapporter

Under projektet skrevs tre rapporter inom kunskapsstödet till projektet.

Resultatredovisning - processbeskrivning utifrån perspektivet gemensamt lärande

Insikter och erfarenheter, lärandet som skedde i under projektets tid håller på att sammanställas. Publiceras här vid årsskiftet.