Vad är Develoop?

Develoop är ett försök att vara ett stöd för den som önskar att de hade någon att prata med, ringa till, för att ställa frågor om problem på arbetsplatsen och få klarhet i om de beror på ojämställdhet.