Hoppa till innehåll
Develoop

Analysera nuläget

Har ni redan en jämställdhetsintegrerad verksamhet?

Detta verktyg är tänkt att vara hjälpsamt för dig som jobbar som tillväxtfrämjare och vill påbörja en jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten. Då blir eran verksamhet en god förebild och det blir lättare att jobba utåtriktat med jämställdhetsintegrering hos företag där du verkar.

Det är viktigt att organisationen och främst ledningen tar beslut om varför de vill stärka den sociala hållbarheten genom jämställdhet. Om man inte vet varför man jobbar mot ett bestämt mål så blir det lätt oviktigt. I verktyget Gäller inte fattade beslut? får du mer hjälp kring frågeställningen ”Det behövs ett varför”. Här är det extremt viktigt att ledningen verkligen vill bidra till en social hållbar utveckling bland de lokala företagen i den egna kontexten. För att lyckas med det behövs det också företagare som kan vara föregångare och bli positiva förebilder.

Länk till filmen ”Jämställd regional utveckling

Hur ser styrning och ledning ut?

Näringslivsutveckling sker på olika sätt inom olika kommuner. I t.ex. Arvidsjaur och Älvsbyn är det en del av den kommunala verksamheten. Då behövs det förankring i flera led och framförallt bland politiker för att genomföra en jämställdhetsintegrering. Men som t.ex. i Arjeplog och Jokkmokk där drivs näringslivsutveckling i bolagsform och beslutsvägarna är kortare och det är styrelsen för bolagen som beslutar om jämställdhetsintegrering.

Inventera den egna verksamheten

Om resurser, makt och inflytande är jämt fördelade mellan könen där alla har samma möjligheter att påverka sitt arbete och dess innehåll då har ni en jämställdhetsintegrerad verksamhet. Men om det är så att det skiljer sig mellan vilka uppgifter som tilldelats människor utifrån kön och om alla inte har samma rättigheter då behöver något göras.

Du behöver därför börja med att se hur den egna verksamheten tenderar att vara hjälpsam i arbetet med jämställdhet eller ej. Detta avspeglas även i hur man använder sina resurser gentemot den lokala kontexten. Hur ser era insatser ut inom olika branscher, har storleken på företag att göra med hur ni prioriterar era resurser?

I den egna verksamheten kan man även se hur fördelningen av det osynliga arbetet ser ut som t.ex., att fylla på toner och papper i skrivaren, att plocka undan i fikarum, koka kaffe, tömma sopor, pynta inför jul. Att alla har samma fördelar om det finns tjänstebilar, tjänstetelefoner osv. Om det gnisslar lite här så behöver man göra en inventering av den egna verksamheten.

Frågeställningar:

  • Är makt och resurser fördelade på ett jämställt sätt?
  • Om det finns tydliga och mätbara mål, vilka aktiviteter planeras för att nå uppsatta mål?
  • Hur ser styrelsesammansättningen ut? Varför? Går det att göra något?

Det finns studier idag som visar på att jämställda styrelser leder till signifikant högre omsättning och lönsamhet. Se vidare under Länkar och fördjupning.

Skriv upp dina frågor och fundera själv i vilken ordning du vill ha de besvarade.

Vikten av en jämställdhetsintegrerad verksamhetsplan

Hur är den egna verksamhetsplanen utformad? Finns det tydliga mätbara mål som går att specificera utifrån kön? Har ni måldokument som anger hur och till vem era insatser riktar sig? Är det skillnad mellan kön så behöver det analyseras och nya insatser och eventuella aktiviteter behöver resurssättas.

Se exempel på Jämställdhetsintegrerad verksamhetsplan där man lyfter in ordet Jämställdhet i den redan befintliga verksamhetsplanen och på så sätt gör det lättare att mäta mål utifrån kön.

Frågeställningar:

  • Vilket uppdrag har verksamheten? Vilka mål ska uppnås?
  • Vilka branscher finns i det lokala näringslivet? Ges lika stöd till alla branscher, om ej, varför?
  • I föregående årsrapport, ser ni tendenser eller situationer som ni bedömer vara problematiska för hållbar regional utveckling (utgå från regionens regionala utvecklingsstrategi).
Jämställdhetsintegrerad verksamhetsplan
Uppföljning av verksamhetsplanen

Kvantitativt, d.v.s. antal insatser riktade till branscher – om dessa insatser ger pang för pengarna för företagen. Beroende på balans mellan branscher kan en del kosta mer att satsa på men är viktiga ändå för trovärdighet/signalvärde/styrelsen. Det behöver därför vara ett utskrivet mål med aktiviteter i verksamhetsplanen.